Oportunitati de finantare

Oportunitati de finantare

Gestionarea fondurilor / Cereri de finanțare

UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum:
-dezvoltarea regională și urbană
-ocuparea forței de muncă și incluziunea socială
-agricultura și dezvoltarea rurală
-politicile în domeniul maritim și al pescuitului
-cercetarea și inovarea ajutorul umanitar.
(sursa: europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_ro).

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: