Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate în proiectele finanțate din Fonduri europene.

Pentru a primi finanțare, orice proiect trebuie însoțit de un Studiu de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici proiectului.

El este compus din parti scrise si parti desenate (planșe).

Partile scrise sunt reprezentate de:

 • date generale despre proiect / afacere
 • date tehnice despre proiect
 • durata de realizare a investitiei si etape principale
 • costul estimativ al investitiei
 • analiza economico-financiara
 • finantarea investitiei
 • estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea proiectului
 • avize si acorduri emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, necesare realizarii constructiei in cauza.

Partile desenate constau in:

 • planuri de amplasare in zona
 • planuri generale
 • planuri de arhitectura.

Pentru realizarea unui Studiu de fezabilitate, este nevoie de munca in comun a mai multor specialisti: proiectant (arhitect), economist, jurist ș.a.