Mangalia, Romania

Stiri

Au reînceput plățile pe Măsura 2 și au fost publicate listele aplicanților pe Măsurile 1 și 2

Au reînceput plățile pe Măsura 2 și au fost publicate listele aplicanților pe Măsurile 1 și 2.

Ministerul Economiei a făcut deja primele plăți din Bugetul 2021 pentru Măsura 2 – capital de lucru, în cadrul Programului Operațional Competitivitate.

Poziția până la care au fost notificate dosarele și trimise la plată, în cazul în care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme înscrise pentru ajutor în această schemă. Ordinea plăţilor se face în ordinea numerelor de identificare în Registrul Unic Electronic (număr RUE). Adică în ordinea în care s-au înscris potențialii beneficiari.

Încă din luna ianuarie ministrul Economiei, Claudiu Năsui a avertizat că bugetul acestor măsuri a fost suplimentat în 2020 fără acoperire. Măsura 2 a fost majorată de la suma de 265 de milioane de euro, din fonduri europene, la 765 de milioane de euro din fonduri UE, fără a exista un contract de finanțare care să acopere acea sumă.

Ministerul a întreprins între timp mai multe acțiuni de deblocare a resurselor de fonduri UE necesare încheierii cu succes a acestei scheme de ajutor de stat și pentru grăbirea plăților, pentru următoarea perioadă.

Întârzierea plăților a fost cauzată și de adoptarea târzie a Bugetului 2021, în data de 9 martie. De asemenea, o altă întârziere s-a produs din cauza Hotărârii de Guvern pentru înființarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituția care semnează această schemă de ajutor de stat, adoptată pe 10 martie în ședința de guvern, dar publicată în Monitorul Oficial abia pe 17 martie.

Ministerul face apel la beneficiari să grăbească semnarea contractelor de finanțare admise, având în vedere că au doar 20 de zile la dispoziție pentru acest lucru după primirea notificării.

Miniștrii Cristian Ghinea și Claudiu Năsui au semnat ieri un act adițional prin care 209 milioane de euro au fost suplimentați pentru plata Măsurii 2. Astfel, până acum au fost alocați 474 de milioane de euro din fonduri europene pentru măsura 2 și rămân de contractat încă 291 de milioane de euro pentru încheierea măsurii.

Pentru prima dată, ministerul publică lista integrală a tuturor aplicanților pentru măsurile 1 și 2, împreună cu  statusul la zi. Lista o puteți găsi pe site-ul ministerului.

Notă: “Acceptat (sau respins) de principiu în lista de așteptare” înseamnă că sunt acceptați sau respinși după procesul de evaluare, dar notificările vor fi făcute în limita finanțării europene bugetate.

„Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
  2. b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  3. c) au dispus de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  4. d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  5. e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri;
  6. f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: