Mangalia, Romania

Stiri

Finanțări nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

Finanțări nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor.

Prin Programul Operațional Competitivitate („POC”), IMM-urile pot primi finanțare nerambursabilă pentru achiziția de echipamente IT, software, crearea sau modernizarea rețelei LAN, precum și realizarea de website-uri de prezentare. Digitalizarea IMM-urilor este o necesitate și prioritate în noile condiții economice.

Update 22 decembrie 2020:

Au fost clarificate două aspecte ale eligibilității solicitanților și proiectelor:

 1. Solicitantul trebuie să înregistreze profit din exploatare în anul precedent. Pentru proiecte depuse în anul 2021 se va lua în considerare anul 2019, deoarece în anul 2020 activitatea economică a fost afectată de pandemia Covid-19.
 2. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile nu trebuie să depășească 50% din media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani încheiați. Rezultă deci că sunt eligibili doar solicitanții care au media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani de cel puțin 288.000 lei (la cursul euro din decembrie 2020).

Cheltuieli eligibile (pentru acestea se poate primi finanțare):

 • Achiziția de hardware
 • Realizarea rețelei interne (LAN)
 • Achiziția sau dezvoltarea de software necesar activității
 • Realizarea unui website de prezentare
 • Închirierea unui domeniu .ro
 • Închirierea unei soluții de semnătură electronică
 • Achiziția soluțiilor IT pentru comerț electronic
 • Achiziția de aplicații informatice speciale pentru persoane cu dizabilități
 • Instruirea personalului care va utiliza soluțiile implementate
 • Consultanță pentru obținerea de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectului.

Finanțare și procente nerambursabile

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este 30.000 euro, iar valoarea maximă este 100.000 euro.

Procentul nerambursabil este 90%.

Această oportunitate de finanțare se adresează IMM-urilor din toate regiunile de dezvoltare ale țării, inclusiv regiunea București-Ilfov!

Beneficiari eligibili

Sunt eligibile firmele (societățile) înființate conform Legii societăților 31/1990 care se încadrează în categoria IMM.

Beneficiari neeligibili

NU sunt eligibile persoanele fizice autorizate sau profesioniștii înființați conform unor legi speciale.

NU sunt eligibili beneficiarii care au sau au avut în trecut autorizate unul din următoarele coduri CAEN:

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Dacă doriți să obțineți fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-ului dumneavoastră, ne puteți transmite simplu și rapid datele firmei și ale proiectului:

Leave a Reply

%d bloggers like this: