Mangalia, Romania

Stiri

GRANTURILE pentru IMM-uri | Intrebări și răspunsuri | LISTA actualizată

Q & A – Informații utile pentru platforma granturi.imm.gov.ro | Intrebări și răspunsuri

 1. Contul odată creat poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să cream alt cont atunci?

R: Contul creat în etapa de pre-înregistrare rămâne valabil în aplicație.

 1. De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?

R: Declarația IMM poate fi descărcata de pe site-ul imm.gov.ro link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/24/procedura-de-implementare-a-masurii-microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile-modificata-in-urma-observatiilor-primite-in-perioada-de-consultare-pub/  și se va putea descărca și din aplicație.

 1. Dacă un PFA a primit indemnizația în stare de urgență poate aplica pentru grantul de 2000 euro?

R: Microgranturile se acordă Beneficiarilor care nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

 1. ONG-urile cu activitate economică și CAEN 9312 pot beneficia de microgranturi?

R: ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020 pot aplica la Măsura 1 – Microgranturi.

 1. În OUG 130, art 6, litera b) este precizată una dintre condițiile de acordare: “au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c)”. Puteți să-mi spuneți dacă beneficiarii pot fi și entitățile prevazute la art. 5 lit. b) și c), chiar dacă nu au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare?

 R: Va fi eliminată cerința referitoare la înregistrarea unei cifre de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare prin emiterea unei ordonanțe de modificare a OUG 130/2020.

 1. În OUG 130 art. 7, litera c) sunt precizate tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza aceste microgranturi: “c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat”. Este valabil și pentru plata retroactivă a chiriei, pentru perioada în care nu s-a putut desfășura activitatea în spațiul închiriat?

 R: Cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat se consideră cheltuieli eligibile.

 1. Dacă firma a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați, putem accesa fonduri europene nerambursabile pentru imm-uri?

R: Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității IMM-urilor afectate de pandemie și nu se cumulează cu măsurile de sprijinire a resursei umane.

 1. Pentru capital de lucru am la o societate un nr. de 0 angajați la 2019, spune în norme că trebuie să mențină numărul de salariați sau să suplimenteze. Ce înseamnă să mențină (daca e 0 acum) și ce înseamnă să suplimenteze (1, 2, 3)?

R: Granturile de capital de lucru se acordă cu respectarea condiției de menținere sau, după caz, suplimentare a numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

 1. Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care câte caractere speciale.

R: Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică.

 1. În aplicația informatică exista o secțiune “Locația implementării” care are un câmp (obligatoriu) “Denumire”. La ce se refera acest câmp? Denumirea societății sau ce? Oricum, orice scrii in aceasta secțiune apare o “eroare de server”.

R: O posibilă cauză pentru imposibilitatea de a finaliza etapa de preînscriere este omiterea selectării din listă a județului și localității. Dacă întâmpinați probleme în acest sens, vă recomandăm să încercați un alt browser de internet și, din nou, să selectați din lista afișată localitatea și județul.

La locația implementării puteți completa sediu sau punct de lucru, în funcție de caz.

 1. O persoana poate fi împuternicită să semneze și să reprezinte două societăți. În faza validării persoanei fizice însă, nu pot fi introduse datele aceleași persoane pentru doua conturi. În aceasta situație, este nevoie de doua persoane fizice, doua semnături electronice pentru a crea doua conturi. Mai departe însă, în faza identificării persoanei juridice, împuternicitul pare să fie în situația de a putea semna pentru ambele conturi. Aceasta discrepanță generează probleme în situația unei persoane, administrator la două societăți, împuternicită cu drept de reprezentare și semnătura electronică, mai ales daca cei care au semnat împuternicirea nu dețin semnătură electronică. Mai departe, este generata întrebarea: Se accepta două semnături electronice în același cont – una a persoanei fizice înregistrate și una a împuternicitului pentru persoane juridică?

R: Unei semnături electronice îi pot fi asociate mai multe societăți.

Dacă nu ați reușit să încărcați documentul semnat electronic, există posibilitatea ca datele introduse în profil și datele posesorului semnăturii electronice să nu corespundă. Vă recomandăm să faceți verificări în baza de date (CNP, seria și numărul actului de identitate introduse), pentru a corespunde cu posesorul semnăturii electronice.

În situația în care ați creat un cont cu altă persoană, nu mai pot fi făcute alte modificări și, prin urmare, trebuie că creați un alt cont.

18 ianuarie 2021: A fost actualizată lista cu întrebările de tip Q&A, privitoare la granturile pentru IMM-uri.

Cheltuieli eligibile

1. Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi?

Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA și nu pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.

2. Este eligibilă cheltuiala cu chiria?

Cheltuiala cu chiria este eligibilă a baza contractului încheiat pentru sediul social sau punctul de lucru în care se desfășoară activitatea pentru care s-a solicitat finanțarea.

3. Achiziția de softuri, licențe sau aplicații este eligibilă?

Da, este eligibilă și se încadrează la datorii curente și restante către furnizori, sau achiziția de echipamente sau tehnologii necesare desfășurării activității.

4. Sunt eligibile cheltuielile cu serviciile contabile?

Da, sunt eligibile și încadrate drept datorii curente și restante către furnizori necesare desfășurării activității.

5. Cotizațiile fixe și variabile către organizațiile profesionale sunt eligibile?

Pot fi eligibile dacă în baza achitării lor se obține autorizația de funcționare, necesară continuării activității.

6. Ce înseamnă reluarea activității?

Reluarea activității reprezintă o formulare generică și se referă la reluarea activității după starea de urgență, în contextul pandemiei. Nu se solicită documente sau dovezi justificative de încetare a activității, iar continuarea activității în timpul pandemiei nu duce la pierderea eligibilității.

7. Pentru transportatori, facturile de combustibil sunt eligibile?

Da, cheltuielile cu combustibilul sunt eligibile și sunt considerate cheltuieli cu materia primă.

8. Pot efectua plăți în avans la bugetul de stat?

Sunt considerate datorii la bugetul de stat sumele deja declarate, iar plățile în avans nu pot fi considerate cheltuieli eligibile.

Eligibilitate

9. Codul CAEN 6920 pentru PFA este eligibil?

Nu, nu este eligibil pentru PFA deoarece nu figurează în anexa 1 la OUG 130.

10. Unde se poate consulta lista codurilor CAEN eligibile pentru măsurile de ajutor de stat?

Lista codurilor CAEN eligibile pentru măsurile 2 și 3 se regăsește în Anexa 2 și Anexa 3 din OUG 130/2020.

11. Dacă o firmă a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați pe perioada pandemiei, poate accesa fonduri europene nerambursabile pentru IMM-uri?

Da, firma respectivă poate accesa sprijin financiar din fonduri nerambursabile.

Altele

12. Cum se poate renunța la micrograntul deja încasat pe un SRL?

Pentru a renunța la banii încasați, se depune cerere de renunțare la AIMMAIPE, iar aceasta va demara procedurile de retur.

13. Obligativitatea de informare publică despre accesarea / utilizarea fondurilor este obligatorie în cazul microgranturilor?

Nu, obligativitatea de informare nu există în cadrul microgranturilor (Măsura 1).

14. Care sunt criteriile de selecție pentru finanțarea proiectelor de investiții aferente Măsurii 3?

Calculul RIR implică indicatorii de cash-flow previzionat și valoarea totală a investiției. Indicatorii de cashflow sunt editabili și introduși de beneficiar. Calculul se realizează automat din platforma de aplicare, iar scorurile se bazează pe următoarele considerente:

A. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR), cumulând un maxim de 25 puncte, repartizați astfel:

Indicatori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% – 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% – 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% – 10 puncte

B1. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții, cumulând maximum 35 puncte, astfel:

 • peste 35% – 35 puncte
 • ≥ 25% și < 35% – 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% – 20 puncte
 • > 15% și < 20% – 10 puncte

B2. Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții, cumulând  maximum 35 puncte, se calculează după cum urmează:

 • peste 45% – 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% – 30 puncte
 • ≥ 35% și < 40% – 20 puncte
 • > 30% și < 35% – 10 puncte

C. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • ≤ 3 – 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte

* În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.

D. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 10 puncte

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte.

Erori platformă

15. Ce înseamnă eroarea “Certificatul cu care ai semnat documentul nu a fost emis de o autoritate de certificare calificată”?

Toate documentele încărcate în sistemul informatic Granturi IMM 2020 trebuie să fie asumate prin semnarea fiecăruia cu un certificat digital calificat deținut de utilizator. Certificatele calificate pentru semnătură electronică sunt cele emise de către prestatorii calificați de servicii de încredere. Lista prestatorilor calificați de servicii de încredere în România: AlfaTrust Certification S.A., Centrul de Calcul S.A., Certsign S.A., DigiSign S.A., Trans Sped S.R.L., Namirial S.p.A.

16. Ce înseamnă eroarea “Există o persoană adăugată”?

Există deja un cont creat pentru persoana actuală. Se poate crea un singur cont asociat unui CNP valid și unei adrese de email valide.

17. Ce înseamnă eroarea “Persoană inexistentă”?

Contul curent nu are o persoană asociată. Completați corect datele din secțiunea “Profilul meu”.

18. Ce înseamnă eroarea “Există deja un cont cu această adresă de email”?

Se poate crea un singur cont asociat unei adrese de email. Adresa actuală a fost deja folosită pentru crearea altui cont.

19. Ce înseamnă eroarea “Prenume/ Nume de familie invalid”?

Nu a fost completat câmpul “Prenume/ Nume”.

[…]

49. Contul odată creat poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să creăm alt cont atunci?

Contul creat în etapa de pre-înregistrare rămâne valabil în aplicație.

50. De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?

Declarația IMM poate fi descărcată de pe site-ul imm.gov.ro și se poate descărca și din aplicație.

51. Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care câte caractere speciale?

Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică.

52. Cine semnează împuternicirea?

Împuternicirea trebuie să fie semnată olograf de către reprezentantul legal al întreprinderii și apoi electronic de către împuternicitul deținător al semnăturii electronice.

Mai mult, pe http://economie.gov.ro/


Leave a Reply

%d bloggers like this: