Mangalia, Romania

Stiri

Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene:

Contracte semnate în domeniul Energiei Regenerabile

Innovation Norway a finalizat procesul de contractare în cadrul Programului RO – Energie pentru domeniul Energiei Regenerabile – (Energie hidroelectrică, geotermală și energie regenerabilă pentru IMM-uri, UAT-uri și ONG-uri).

Lista se găsește la următorul link.


Educatie – 2 noi apeluri

Apelurile pentru depunerea propunerilor de proiecte care se adreseaza invatamantului preuniversitar (140.804,81 euro) si celui vocațional și tehnic (1.199.480,21 euro) sunt de azi deschise.


Finanțare deschisă ONG-urilor care doresc să sprijine în prestarea de servicii de tip outreach/asistență medicală mobilă în rândul populației defavorizate/izolate

În această perioada Ministerul Sănătății poate oferi potențialilor aplicanți, la cerere, servicii de asistență (informații și clarificări), la adresa – contactsee@ms.ro.

Textul noului apel în valoare de 1 mil euro și se găsește la acest link.


O mai buna incluziune a copiilor Roma in scoala – apel deschis!

Un nou apel/anul 4 (376.324,99 euro) pentru depunerea propunerilor de proiecte care se adresează unei mai bune integrări a copiilor roma în școală este deschis de azi.

Mai mult, pe https://www.eeagrants.ro/


Leave a Reply

%d bloggers like this: