Mangalia, Romania

Stiri

MEEMA: Programele naţionale derulate de Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM

MEDIUL DE AFACERI

Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare.

Misiune

Pe baza strategiei Guvernului, DAPIMM administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează direct programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Programele naţionale derulate de DAPIMM sunt:

  • Programul pentrupentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii – START-UP NATION ROMANIA 
  • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
  • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
  • Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
  • Programul naţional multianual de microindustrializare
  • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2017

Pe lângă aceste programe, direcţia de specialitate a ministerului mai implementează:

  • Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri (PREIMM),program finanţat prin Contribuţia Elveţiană şi derulat de DAPIMM în parteneriat cu CEC Bank, şi care constă în acordarea de credite pentru investiţiile realizate de IMM-uri
  • Programul ROMÂNIA HUB–ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI, program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Viziune

Prin activitatea desfăşurată de DAPIMM se urmăreşte crearea şi păstrarea de noi locuri de muncă în economia naţională, inserţia şomerilor şi a absolvenţilor în câmpul muncii, creşterea numărului de IMM nou înfiinţate, creşterea gradului de tehnologizare cu echipamente noi, inovative, creşterea numărului de IMM în mediul rural. Acestea sunt obţinute în urma implementării anuale a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local.

Antreprenoriat si Programe pentru IMM

Programe


Leave a Reply

%d bloggers like this: